TKP HEADLINE

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ความเป็นมาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นห้องสมุดที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับพระราชทานพระราชนุญาต จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้จัดตั้งขึ้นตามโครงการจัดตั้งห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ 3 รอบพระนักษัตร ในปีพุทธศักราช 2534 โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ประกาศจัดตั้งห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นลำดับที่ 91 ตามประกาศสำนักงาน กศน. ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ตั้งอยู่บนที่ดินธรณีสงฆ์ ของวัดหมอนไม้ เลขที่ 764 เล่มที่ 8ข หน้าที่ 14 หมายเลข 5044 แผ่นที่ 110 อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวนเนื้อที่ 2 ไร่ โดยพระครูเกษมธรรมาลังการ เจ้าอาวาสวัดหมอนไม้ และเจ้าคณะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เป็นผู้มอบที่ดินดังกล่าวให้เป็นประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน ประชาชน พระภิกษุ สามเณร ชาวจังหวัดอุตรดิตถ์...อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมห้องสมุดชาวตลาดบริเวณตลาดริมน้ำน่าน ตำบลคอรุม  อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  นายบุญชัย    พุกใหญ่ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพิชัย เป็นประธานโดยมีพิธีเปิดป้ายห้องสมุดสำหรับชาวตลาดแห่งแรกของอำเภอพิชัย ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่เพื่อประชาชนห้องสมุอเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนทั้วไป เพื่อสร้างนิสัยรักการของประชาชนสนใจรักการอ่านเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นห้องสมุดประชาชนอำเภอพิชัย จึงได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน...อ่านเพิ่มเติม

หล่งเรียนรู้ พิพิภัณฑ์บ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก

หล่งเรียนรู้ ที่เป็นแหล่งวิชาการ   พิพิธภัณฑ์บ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก
ประวัติความเป็นมาของแหล่งเรียนรู้
พิพิธภัณฑ์พระยาพิชัยดาบหัก เป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายในอาคารจัดแสดงเป็นพื้นที่ต่าง ๆ ๑๓ ส่วน คือประวัติคนกล้า กีฟ้านักรบ ขนบวิถีชาวบ้าน ตำนานมวยไทย ก้าวไกลเชิงยุทธ์ ชุดจำลองประวัติศาสตร์ ทายาทพระยาพิชัย ความเป็นไปแดนสยาม ภาพสงคราม อดีตกาล วัตถุดบราณคณานับ ขบวนทัพรณยุทธ์ ศัสตราวุธพิชิตศึก ของที่ระลึกมงคล...อ่านเพิ่มเติม

แหล่งเรียนรู้ ศาลพระยาพิชัยดับหัก


แหล่งท่องเที่ยว : ศาลท่าพ่อพระยาพิชัยดาบหัก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง : หมู่ 3 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
รายละเอียด : ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่าน ริมถนนหน้าวัดมหาธาตุ อันเป็นวัดใหญ่ประจำอำเภอพิชัย ศาลนี้เดิมทีเป็นศาลไม้เล็กๆ ต่อมาไฟไหม้ช่างพิชัยจึงร่วมใจกันสร้างศาลพระยาพิชัยขึ้นใหม่ ศาลที่สร้างใหม่ใหญ่และดูโอ่อ่า มีรูปปั้นพระยาพิชัยดาบหักนั่งอยู่บนแท่นและยังมีเสื้อผ้า อาวุธ เก่าแก่เก็บรักษาไว้รวมกับสิ่งของที่มีผู้มาถวาย...อ่านเพิ่มเติม

แหล่งเรียนรู้ กำแพงเมืองพิชัย


กำแพงเมืองพิชัย บ้านหน้าพระธาตุ หมู่ 2 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ อายุราว 526 ปี ปัจจุบันยังมองด้วยตาเปล่าเป็นเนินดินลาดยาว มีคูน้ำล้อมรอบ แต่ถูกขุดจนกำแพงทะลุเพื่อให้รถยนต์รถไถนาผ่าน คนที่พบเห็นเกิดความเสียดาย และปี 2553 กรมศิลปากรเคยมาขุดหลุม 8 จุด แต่กลับไม่ยอมกลบดินที่ขุดออกให้เหมือนเดิมหลังไม่พบวัตถุโบราณภายในกำแพง ล่าสุดกรมศิลปากร สำนัก 12 สุโขทัย จะเข้ามาทำการสำรวจอีกครั้ง เพื่อหาทางพัฒนาและปรับปรุงพร้อมทั้งกลบหลุมที่ขุดไว้ทั้ง 8 หลุมให้เหมือนเดิม ส่วนผู้บุกรุกเข้าไปทำประโยชน์ก็ต้องออก หรือไม่ก็ต้องทำข้อตกลงกับกรมศิลปากรเพื่อขอเช่าทำประโยชน์..อ่านเพิ่มเติม

วัดหน้าพระธาตุ


หลวงพ่อโต เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีขนาดใหญ่ หน้าตักกว้าง  3 วา ซึ่งตามตำนานเล่ากันว่าสร้างโดยพระยา โคตรบอง เมื่อปี พ.ศ. 1470 มีอายุนับถึงปัจจุบัน 1,093 ปี    หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่ในปราสาทจัตรมุขมีชื่อว่า ปราสาทพระนวมะราชบพิตร” ซึ่งได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูพลอดุลยเดชมหาราช พร้อมด้วยตราสัญลักษณ์มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ มีเนื้อที่ภายใน  99ตารางวา มีพระเจดีย์เป็นยอด 5 องค์ มีขนาดกว้าง  9 เมตร ยาว26 เมตร สูง 46 เมตร ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดหน้าพระธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย นอกจากเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโตแล้ว ยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และรอยพระพุทธบาทจำลองด้วยนอกจากนี้ยังมีขบวนแห่วิถีชีวิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน ของกลุ่มแม่บ้านกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอพิชัยและยังให้ประชาชน เดินทางมากราบๆไหว้หลวงพ่อโต พระพุทธรูปเก่าแก่ศักดิ์สิทธ์คู่เมืองพิชัย อายุกว่า ...อ่านเพิ่มเติม

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand