TKP HEADLINE

ฟาร์มจระเข้"ดีพอดีฟาร์ม"


  ฟาร์มจระเข้"ดีพอดีฟาร์ม"ผู้ดูแล คือคุณณฐกร  ดีอินสวน โดยมีวัตถประสงค์เพื่อให้ประชาชนในตำบลท่ามะเฟืองได้มีแหล่งศึกษาเรียนรู้เรื่องจระเข้จะได้ไม่ต้องไปศึกษานอกพื้นที่ไกลทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการเดินทาง อ่านเพิ่มเติม

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand