TKP HEADLINE

การทอผ้ามัดหมี่ กี่ล้านช้างารทอผ้าในตำบลนาขุมนั้น เป็นภูมิปัญญาชุมชนที่เกิดขึ้นมาช้านาน เนื่องจากวิถีชีวิตผู้คนตำบลนาขุมในสมัยก่อนจะทอผ้าไว้สวมใส่กันเองทุกครัวเรือน โดยเฉพาะการทอผ้ามัดหมี่ ซึ่งมีขั้นตอนที่ค่อนข้างซับซ้อน ทั้งต้องอาศัยจินตนาการ ความเชี่ยวชาญในการออกแบบลวดลาย การมัดย้อมเส้นด้ายและทอให้เป็นผืนผ้าด้วยฝีมืออันประณีต ..อ่านเพิ่มเติม

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand