TKP HEADLINE

แหล่งเรียนรู้ ศาลพระยาพิชัยดับหัก


แหล่งท่องเที่ยว : ศาลท่าพ่อพระยาพิชัยดาบหัก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง : หมู่ 3 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
รายละเอียด : ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่าน ริมถนนหน้าวัดมหาธาตุ อันเป็นวัดใหญ่ประจำอำเภอพิชัย ศาลนี้เดิมทีเป็นศาลไม้เล็กๆ ต่อมาไฟไหม้ช่างพิชัยจึงร่วมใจกันสร้างศาลพระยาพิชัยขึ้นใหม่ ศาลที่สร้างใหม่ใหญ่และดูโอ่อ่า มีรูปปั้นพระยาพิชัยดาบหักนั่งอยู่บนแท่นและยังมีเสื้อผ้า อาวุธ เก่าแก่เก็บรักษาไว้รวมกับสิ่งของที่มีผู้มาถวาย...อ่านเพิ่มเติม

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand