TKP HEADLINE

แหล่งเรียนรู้ กำแพงเมืองพิชัย


กำแพงเมืองพิชัย บ้านหน้าพระธาตุ หมู่ 2 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ อายุราว 526 ปี ปัจจุบันยังมองด้วยตาเปล่าเป็นเนินดินลาดยาว มีคูน้ำล้อมรอบ แต่ถูกขุดจนกำแพงทะลุเพื่อให้รถยนต์รถไถนาผ่าน คนที่พบเห็นเกิดความเสียดาย และปี 2553 กรมศิลปากรเคยมาขุดหลุม 8 จุด แต่กลับไม่ยอมกลบดินที่ขุดออกให้เหมือนเดิมหลังไม่พบวัตถุโบราณภายในกำแพง ล่าสุดกรมศิลปากร สำนัก 12 สุโขทัย จะเข้ามาทำการสำรวจอีกครั้ง เพื่อหาทางพัฒนาและปรับปรุงพร้อมทั้งกลบหลุมที่ขุดไว้ทั้ง 8 หลุมให้เหมือนเดิม ส่วนผู้บุกรุกเข้าไปทำประโยชน์ก็ต้องออก หรือไม่ก็ต้องทำข้อตกลงกับกรมศิลปากรเพื่อขอเช่าทำประโยชน์..อ่านเพิ่มเติม

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand