TKP HEADLINE

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่เพื่อประชาชนห้องสมุอเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนทั้วไป เพื่อสร้างนิสัยรักการของประชาชนสนใจรักการอ่านเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นห้องสมุดประชาชนอำเภอพิชัย จึงได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน...อ่านเพิ่มเติม

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand